Như tiêu đề, em đang mơ hồ vụ đấu nối này, trong trường hợp nào là đấu nối trung áp và trường hợp nào là đấu nối hạ áp đối với mặt trời áp mái. Mong anh chị em chỉ dẫn giúp em (Có luôn sơ đồ thì thật là may mẵn cho em).

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: