có bạn nào có bảng tính toán toán khả năng chống lật của móng trụ đèn chiêu sáng cho mình xin tham khảo với. Từ trước giờ toàn lấy theo modul mà giờ TVTT bắt mình tính.thank nhiều

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: