Anh em trên diễn đàn có ai học ở CĐĐL Miền trung không?. Có thì hôm nào anh em giao lưu một bữa. Em là Linh, học lớp K3DHL1. phone 0934924069

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: