anh chị trợ giúp em câu hỏi: các thành phần không đối xứng ( thứ tự nghịch, thứ tự không) của các đại lương xuất hiện ở chết độ nào?
em xin cảm ơn

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: