Tháp giải nhiệt là gì?
Tháp giải nhiệt là gì một thiết bị loại bỏ nhiệt; thải nhiệt thải vào khí quyển thông qua việc làm mát dòng nước xuống nhiệt độ thấp hơn.
Loại thải nhiệt trong tháp giải nhiệt được gọi là “bay hơi”. Trong đó, nó cho phép 1 phần nhỏ nước được làm mát bay hơi thành 1 dòng không khí chuyển động; để cung cấp khả năng làm mát đáng kể cho phần còn lại của dòng nước đó.
Sau quá trình làm mát; lượng nước này sẽ được đưa đến bộ phận giải nhiệt để làm mát cho các máy móc đang hoạt động; hoặc hạ nhiệt cho hệ thống điều hòa khí.

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: