Xin các cao nhân chỉ giúp.
Mình có một cảm biến độ dẫn điện trong hộp và chưa bao giờ lắp vào hệ thống. Liệu giấy chứng nhận hiệu chuẩn gốc có còn giá trị không, hay mình cần hiệu chuẩn lại cảm biến?

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: