1. Cơ chế hoạt động của hệ thống chấm công bằng nhận diện khuôn mặt
Về nguyên tắc hoạt động thì mỗi nhân viên của bạn sẽ được cấp một mã số riêng. Mã đó sẽ được in vào áo hoặc vào thẻ nhân viên. Tất cả các mã này đều được tự động với công nghệ QR Code. Khi đó mỗi nhân viên đi qua camera thì phần mềm chấm công này sẽ tự động nhận dạng nhân viên qua mã số đã cấp. Đồng thời mọi hình khoảnh khắc, hình ảnh, thời gian sẽ được ghi nhận vào cơ sở dữ liệu của phần mềm.

2.Hệ thống chính của phương pháp chấm công bằng nhận diện khuôn mặt
Camera chấm công: Là các IP Camera thông thường, được đặt ở các cửa ra vào của công ty, và các vị trí cần chấm công. Camera có nhiệm vụ liên tục truyền hình ảnh về máy tính Server để phân tích

Phần mềm chấm công: Có nhiệm vụ đọc và phân tích mã nhân viên dựa trên mã QR. Khi nhận diện được nhân viên trong công ty, phần mềm sẽ lập tức chụp hình ảnh. Đồng thời sẽ tiến hành ghi lại 1 đoạn video ngắn tại thời điểm đó. Sau đó sẽ gửi dữ liệu này về máy tính quản lý công ty thông qua internet. Các thông tin nhận dạng mã được truyền vào phần mềm chấm công. Tại đây hệ thống sẽ xử lý các thông tin theo yêu cầu của người sử dụng ngay từ đầu và đưa ra các kết quả theo yêu cầu của người sử dụng.

Đọc thêm tại đây

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: