- Cho mình hỏi trên CT nó ghi "dung lượng " ,có những loại cùng tỷ số ( vd như 300/5 ) nhưng lại có dung lượng khác nhau như 5 ,10 ,15 .Vậy công dụng và tác dụng của "dung lượng" là như thế nào ?
- Tại sao mấy cái CT trung thế thường có tỷ số thấp (vd như 10-20/5 ,15-30/5 ,20-40/5 ) ,còn hạ thế lại có tỷ số cao (vd như 200/5 ,500/5 ).

thank

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: