Theo quy định 1727 của EVNSPC năm 2015 thì phải sử dụng máy cắt Recloser kết hợp DS hoặc LTD đối với máy biến áp 3 pha có công suất >= 1.600 kVA. Quy định này là rõ ràng đối với các trạm có ít nhất 1 máy công suất 1.600kVA trở lên.
Tuy nhiên, đối với 1 công trình đầu tư cho nhà máy, mà nhánh rẽ cho nhà máy có các máy biến áp công suất đều dưới 1000kVA, nhưng tổng công suất của các máy thuộc nhánh rẽ đó lớn hơn 1.600kVA. Như vậy, có bắc buộc lắp recloser bảo vệ cho nhánh rẽ trạm của nhà máy đó không?
Em đang bị rối chỗ này.
Nhờ các huynh đệ cho ý kiến.
Cảm ơn.

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: