Mình có một vấn đề sau khi kiểm tra chất lượng điện năng của nhà máy điện mặt trời: Khi công suất phát thấp thì sóng hài dòng điện dâng lên cao hơn mức quy định (3% cho tổng méo dạng quy đổi về TDD).
Nhưng khi phát công suất cao hơn 1 ngưỡng nào đó giả sử như 4,5MW cho nhà máy có công suất 49mWp thì tổng méo dạng sóng hài lại giảm xuống trong mức quy định.
Như vậy nếu mình phát thêm Q vào lưới thì có thể giảm bớt sóng hài và độ méo dạng nhu cầu dòng điện không?
Máy biến áp dùng tổ đấu dây sao-sao - tam giác thì khử từ thông bậc 3 thì có phải sẽ giảm sóng hài bậc 3 của dòng điện và điện áp không?
Nhờ các cao nhân cho lời chỉ bảo về sóng hài dòng điện và sóng hài điện áp và nguyên lý xử lý với ạ.

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: