Cho mình hỏi sao ngăn tụ bù chỉ nối lên 1 thanh cái? Cảm ơn.

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: