Em có con biến tần và plc của omron, không biết viết chương trình điều khiển như thế nào để điều khiển 3 tốc độ biến tần thông qua chân s1,5,6 của biến tần vậy. Mong các bạn giúp với...

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: