Tim việc bán thời gian bán hàng các thiết bị điện Smart home, Smart building tại thành phố HCM.
Dân kỹ thuật muốn chuyển qua làm seller. Mong các Bác chú, cô dì, anh chị em chỉ giáo.

email: quangtran092@gmail.com

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: