2.1 Phân tích yêu cầu công nghệ
2.2 Xây dựng sơ đồ khối
2.3 Lập bảng địch địa chỉ cho các tín hiệu vào ra
2.4 Vẽ sơ đồ đấu dây
2.5 Xây dựng thuật toán và viết chương trình

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: