Ngày 02/11/2021 Hội thảo Khoa học Địa lý Nhân văn với việc thực hiện Chiến lược Phát triển Bền vững Kinh tế Biển đã được tổ chức tại Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Bài: “Tiềm năng điện sóng biển trên vùng biển Bình Thuận đến Cà Mau” đã được đăng từ trang 205 đến trang 214 trong Kỷ yếu của Hội thảo Quốc gia này như sau: https://drive.google.com/file/d/1vbT...lkPJlWMjI/view

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: