Em đang học môn điện nâng cao và đang làm bài tập giữa kì với yêu cầu là giới thiệu về 1 bộ AVR và phân tích nguyên lí hoạt động của nó. Ai có mấy sơ đồ và nguyên lí này xin trợ giúp em với ạ.
Cám ơn mọi người [IMG][/IMG]

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: