Máy phân kim 12v, 30A DC có dùng chế làm máy hàn cell pin không.
Ý là dùng điện áp 12v để hàn điểm cell pin.
Máy có sẳn.

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: