Tại sao trong công ty tôi đối với các động cơ điện công suất lớn 200kW trở lên thì sử dụng cấp điện áp 10kV, công suất 200kW trở xuống sử dụng điện áp 400V ? xin cảm ơn!

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: