Mình có cái tủ quần áo mà mỗi lần bật cầu dao (có điện vào) là nó mặc định tự động sáng đèn, làm mình mỗi lần về nhà bật cầu dao là phải chạy đi tắt. Giờ mình muốn lúc bật cầu dao (có điện vào) nó không sáng mà chỉ khi mình bật nó mới sáng thì nên thay đổi bộ phận nào ạ?

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: