Chúng tôi, Hoàng Phúc Automation tự hào là nhà cung cấp, phân phối các dòng sản phẩm của ELTRA Encoder tại thị trường Việt Nam. Phục vụ cho công việc tại thị trường Việt Nam

Công ty sản xuất một số lượng lớn các tùy chọn và mô hình khác nhau. Nhà sản xuất đã tạo ra các thiết bị đặc biệt cho hầu hết các loại ứng dụng.

ELTRA chia sản phẩm thành 4 loại chính theo thiết kế và loại tín hiệu.


Bộ mã hóa tuyệt đối một lượt quang . (EA, EAX);

Bộ mã hóa quay tuyệt đối đa lượt . (EAM, AAM, EAMX);

Bộ mã hóa từ tính Singleturn . (EMA, EML);

Bộ mã hóa quay từ tính đa hướng . Bao gồm các chuỗi: (EAM, EAMW).

Bộ mã hóa vòng quay ELTRA

Các sản phẩm model của ELTRA:


ELTRA 18181102.5Z40

ELTRA 188

ELTRA 2.5Z40M0.796

ELTRA EAM58C40964096B12

ELTRA EAM58C40964096B82

ELTRA EAM58C40964096G82

ELTRA EAM58CR2568192G8S

ELTRA EAM58CR40964096G8

ELTRA EAM58F10241024G82

ELTRA EAM63D2561024B122

ELTRA EAM63DR40964096G8

ELTRA EC34A1000S5L10M

ELTRA EC34A500S824P10P

ELTRA EF80C6C1000S5L8X3

ELTRA EH115A1024Z824L11

ELTRA EH115A720S824P100

ELTRA EH30M500S5P6X3PR3

ELTRA EH38A10000S8-24P6

ELTRA EH38A500S824N6X3P

ELTRA EH38A500S824P6X3P

ELTRA EH63D1000S520P10X

ELTRA EH63D100S528P10X6

ELTRA EH63D1B100Z12L8S3

ELTRA EH63D2B100Z12N8X3

ELTRA EH63F200S824P12X3

ELTRA EH63G100S824P15S3

ELTRA EH63G500S824P10X3

ELTRA EH80C2048Z824L14X

ELTRA EH80C2048Z824L3PR

ELTRA EH80P1024S824L14X

ELTRA EH80P1024Z5L14X3M

ELTRA EH80P1024Z824L15X

ELTRA EH80P1024Z824P14X

ELTRA EH80P2048S6L16X3P

ELTRA EH80P2048S824L10X

ELTRA EH90A200S5L1000S8

ELTRA EH90A200Z5L100Z82

ELTRA EL115A1000S824L11

ELTRA EL115A720S528P11S

ELTRA EL115A720S528PS3M

ELTRA EL30E200S824P4X3P

ELTRA EL30E20S824P4X3PA

ELTRA EL30E250S824C4X3P

ELTRA EL30H200Z528P6X3P

ELTRA EL40A1000Z525C6X3

ELTRA EL40A1000Z5L6X6PA

ELTRA EL40A1000Z824L6X6

ELTRA EL40A100Z528P6X63

ELTRA EL40A100Z528P6X6P

ELTRA EL40A100Z824L6X6P

ELTRA EL40A1024S5

ELTRA EL40A1024S528P8X6

ELTRA EL40A1024Z528P6X6

ELTRA EL40A600Z528P6X6P

ELTRA EL40B2000Z528P6X3

ELTRA EL40B500S528P6X6P

ELTRA EL40G200S528P6X3F

ELTRA EL40G20S528P6X3FA

ELTRA EL40X1024Z528L8X6

ELTRA EL48C2048S5L6X3P

ELTRA EL49C1024Z824P12X

ELTRA EL53B1024Z5L10X6P

ELTRA EL58B1250Z5L6X3JR

ELTRA EL58B2500Z5L10X6M

ELTRA EL58C1024Z528L10X

ELTRA EL58C1024Z824L10X

ELTRA EL58C1024Z824L15X

ELTRA EL58C2048Z5LIOX6M

ELTRA EL58C3000Z5L10X6M

ELTRA EL58C4096Z824L10X

ELTRA EL58C5000S528P6X6

ELTRA EL58C500Z528P10X6

ELTRA EL63A250025L8X3JR

ELTRA EL63D1000S520P10X

ELTRA EL63D1000S528N8X3

ELTRA EL63D1000S528P8X3

ELTRA EL63D1000Z528P8S3

ELTRA EL63D1024Z5L10X3M

ELTRA EL63D1024Z5L10X6M

ELTRA EL63D2000Z5L9X3MR

ELTRA EL63D2000Z824R10X

ELTRA EL63D20S528PB8X6M

ELTRA EL63D20S528PB9X6P

ELTRA EL63D2500S528N8X3

ELTRA EL63D2500S528P106

ELTRA EL63D2500S528P10X

ELTRA EL63D400Z824L10X3

ELTRA EL63D5000Z824L8X3

ELTRA EL63D50S528PB9X6M

ELTRA EL63D900Z528P8X3M

ELTRA EL63E3600Z5L8X3JR

ELTRA EL63F500S528P8X3M

ELTRA EL63G3600S528P10X

ELTRA EL63P1024Z528P12X

ELTRA EL63P1024Z824L10X

ELTRA EL63P2000S528P15X

ELTRA EL63P20S528P14X3P

ELTRA EL63P2500Z5L8X3PR

ELTRA EL63P600S528P14X3

ELTRA EL63PC1024Z528P12

ELTRA EL63PC1024Z528PJR

ELTRA EL71A1024Z5L14X6M

ELTRA EL721A1024Z5L14X6

ELTRA EL722A1000Z5L1053

ELTRA EL80A2500S528P8S3

ELTRA EL80A5000S528P8S3

ELTRA EL88P1024Z528P25X

ELTRA EL88P1024Z824L30X

ELTRA EL90A1000S528P10S

ELTRA EL90A100S528P10S

ELTRA EMB5L5L5L

ELTRA EMB824L824L824L

ELTRA EMB824PX7

ELTRA EME2L5

ELTRA ERA400D5L6P2

ELTRA FE1500AEAM58B3210

ELTRA G20A6

ELTRA G25A108

LAVELTRA EL63G3600S528P

LAVELTRA EL63PC1024Z528

MAEL1152000S528

MAELEMCFV2IS

ELTRA EA 58 F - EA 63 F-G

EA 58-63 A-B-C-D-E

ELTRA EA 58-63 F-G

ELTRA EA 63 AX-DX

ELTRA EA 63 AX-DX-SSI

ELTRA EF 50 F-G-K

ELTRA EF 36K

ELTRA EC 34

ELTRA EAX 80 A-D

ELTRA EAMX 80 A-D

ELTRA EAMW 58 B-C - EAMW 63 D

ELTRA EAM 90-115 A-B-C-D-E Profibus

ELTRA EAM 90-115 A-B-C-D-E

ELTRA EAM 63 AX-DX – SSI

ELTRA EAM 63 AX-DX – Profibus

ELTRA EAM 58-63 F-G - Profibus

ELTRA EAM 58-63 A-B-C-D-E Profibus

ELTRA EAM 58 F - EAM 63 F-G

ELTRA EAM 36 A-F-G

ELTRA EA 90-115 A-B-C-D-E

ELTRA EA 63 AX-DX-SSI

ELTRA EA 58-63 F-G

ELTRA EF 50 FA-FP-GA-GP

ELTRA EH - EF 80 C-K-P

ELTRA EH - EL 88P

ELTRA EH 115 A-R

ELTRA EH 17 - EH 30M

ELTRA EH 17 - EH 30MH - NPI 2015

ELTRA EH 53 A-B

ELTRA EH 38 A-B-D

ELTRA EH 80PU

ELTRA EH 88 PE-PET

ELTRA EH 90A

ELTRA EH 99P

CREMAGLIERA ELTRA 18X18 H=110 P2,5 Z=40

CREMAGLIERA ELTRA 18X8

RUOTA DENT.ELTRA P2,5 Z40 M 0,796

ELTRA EAM58C.4096/4096B12/28FXX10X3P3R

ELTRA EAM58C.4096/4096B8/28PPX10X3PER

ENC.ELTRA EAM58C4096/4096G8/28PP8XPDR3

ELTRA EAM58CR256/8192G8SXX10S3PCA ENCODE

ELTRA EAM58CR.4096/4096G8/28PPX10S3PER

ELTRA EAM58F.1024/1024G8/28SXX10X3PCR

ELTRA EAM63D.256/1024B12/28FXX10S3P3R

ELTRA EAM63DR4096/4096G8/28PPX10X3PER

ENCODER ELTRA EC34 A1000S5 L10 M

ENCODER ELTRA EC34 A 500S8/24 P 10 P

ENCODER ELTRA EF80C.6C1000S5L8X3PR

ELTRA EH115A1024Z8/24L11X3MR

ELTRA EH115A720S8/24P1000Z8/24N11S3MR003

MICRO-EPSILON Sensor Model: LLT2900-100/BL

Liên hệ với công ty chúng tôi:
CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HÓA HOÀNG PHÚC
Địa chỉ: 173/13 Đường Số 28, Phường 6, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Email: sales1@hoangphucvn.com
Phone: Ms Thúy 0906.725.774
Website: https://hoangphucvn.com

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: