Xác định công suất tiêu thụ của Tivi, biết rằng sau khi mở tivi, quan sát số xung của đèn Led và bấm giờ từ công tơ điện tử 1 pha hoạt động bình thường có hằng số xung (Imp)/kWh =1200, ở thời điểm kiểm tra đèn led công tơ nháy với thời gian t =15 giây/1xung (nháy)
Đáp án: 266.67(W)

Mong được a/chi giúp đỡ tại em tính theo công thức mà không ra đáp án như vậy

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: