Phần mềm WinCC ( viết tắt của từ Windows Control Center ) là phần mềm chuyên dụng của hãng Siemens dùng để xây dựng giao diện giám sát, điều khiển và thu thập dữ liệu trong hệ thống tự động hóa. Nói rõ hơn, phần mềm WinCC là phần mềm thiết kế giao diện HMI (Human Machine Interface) trong hệ thống SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition), với chức năng chính là thu thập dữ liệu, giám sát và điều khiển quá trình sản xuất.


Tải tài liệu: Tài liệu Lập trình phần mềm WinCC cho hệ thống SCADA
them mo ta vao day seo anh luon ok

Phần mềm WinCC cung cấp các công cụ phần mềm để thiết lập một giao diện điều khiển chạy trên các hệ điều hành của hãng Microsoft Windows NT, Windows 2000, XP, Vista, Windows 7 ...Với WinCC, người sử dụng có thể trao đổi dữ liệu với tài liệu lập PLC mitsubishi của nhiều hãng khác nhau như: ABB, Siemens, Mitsubishi, Allen braddly, Omron,.. thông qua cổng COM với chuẩn RS232 của PC và chuẩn RS485 của PLC.
Đối với phần mềm WinCC, chúng ta có thể sử dụng nhiều giải pháp khác nhau cho để giải quyết công việc, từ thiết kế cho hệ thống có quy mô nhỏ đến hệ thống có quy mô lớn, hệ thống thực hiện sản xuất – MES (Manufacturing Excution System). WinCC có thể mô phỏng bằng hình ảnh đối với các sự kiện xảy ra trong quá trình điều khiển dưới dạng chuỗi sự kiện. Để đáp ứng yêu cầu công nghệ ngày càng phát triển, WinCC cung cấp nhiều hàm chức năng cho mục đích hiển thị, thông báo, ghi báo cáo, xử lý thông tin đo lường, các tham số công thức,.. và là một trong những chương trình thiết kế giao diện HMI được sử dụng nhiều hiện nay.

Tải tài liệu: Tài liệu Lập trình phần mềm WinCC cho hệ thống SCADA
( Nguồn từ Internet )

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: