mminhf iện đang nghiên cứu về bộ PID mềm của step7-300.Nó liên quan đến các khối FB41,FB42.Bạn nào có kinh nghiệm gì thì chỉ cho mình với.

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: