Anh(em) nào có các tài liệu liên quan đến vấn đề đẳng thế hệ thống nối đât cho mình xin với.
Cám ơn rất nhiều.

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: