Động cơ không đồng bộ ba pha truyền động cho băng tải có công suất định mức Pdm: 30 kW, công suất tiêu thụ trung bình Ptb: 9,5 kW (khi đó hệ số mang tải 0,32, hiệu suất tương ứng 70%).

Tại chế độ làm việc như trên Tổn thất công suất tác dụng khi đó (Delta P = 4,17 kW).


Tính toán thế nào để ra lượng tổn thất công suất tác dụng như trên?


Thanhks you!

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: