em thấy nhiều người nói đèn 0.8 rồi 0.6 rồi 1 , nhưng làm sao biết chính xác được

nếu như bóng đèn sợi đốt thì tất nhiên là cos(phi)=1

thì

bóng đèn compact , huỳnh quang cos(phi) = bao nhiêu

bóng đèn thủy ngân cao áp , bóng đèn natri cao áp thì bằng bao nhiêu

các anh chị chỉ em với

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: