khi tính toán thiết kế thì mình dùng hệ số đồng thời và hệ số sử dụng để tính tổng công suất yêu cầu. Anh em trong diễn đàn có thể cho mình tham khảo bảng hệ số của một số thiết bị được không?

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: