• Webdien.com - Cầu nối dân điện


  1. [HOT] - Webdien đang tuyển các vị trí quản lý cao cấp


 • Trang 1 của 9 1234 ... CuốiCuối
  Kết quả 1 đến 10 của 82
  1. #1
   Tham gia
   30-11-2010
   Địa chỉ
   Đại dương xanh
   Bài viết
   103
   Cảm ơn
   29
   Được cảm ơn 42 lần, trong 20 bài

   Mặc định Các đề tài VDK 8051

   Huỳnh Thanh Vũ
   Cơ Khí Anpha
   Chuyên sản xuất các loại máy đóng gói tự động
   0977 735 033

  2. The Following 3 Users Say Thank You to thanhvu_tv87 For This Useful Post:


  3. #2
   Tham gia
   11-02-2011
   Bài viết
   349
   Cảm ơn
   29
   Được cảm ơn 174 lần, trong 99 bài

   Mặc định Ðề: Các đề tài VDK 8051

   rùi bạn làm dc những gì rùi cho moi ngừoi xem đi

   mình thì chua có thành quả gì thực sự cả nhưng kiến thức lập trình 8051 thì mình cũng biết chút chút

  4. The Following 2 Users Say Thank You to iloveoioioioi For This Useful Post:


  5. #3
   Tham gia
   30-11-2010
   Địa chỉ
   Đại dương xanh
   Bài viết
   103
   Cảm ơn
   29
   Được cảm ơn 42 lần, trong 20 bài

   Mặc định Ðề: Các đề tài VDK 8051

   Tập lệnh 8051 thì rất nhiều rồi nhé, nên mình không nhắc đến nếu có thắc mắc cùng nhau thao luận. bài đầu tiên cơ bản nhất khi mình mới bắc đầu học 8051

   Led trái tim:   Code:
   ;CHUONG TRINH TONG HOP CAC BAI DA HOC
   ORG 0000H
   MAIN:	
   		LCALL SANGTAT
   		LCALL SANGDANTATDAN
   		LCALL SANGDANTATLUI
   		LCALL LEDCHAYKIEU1
   		LCALL LEDCHAYKIEU2
   		LCALL LEDCHAYKIEU3
   		LCALL LEDCHAYKIEU4
   
   		LJMP MAIN
   
   SANGTAT:
   
   		MOV R0,#5
   
   L1:		MOV P0,#0FFH
   		MOV P2,#0FFH
   		MOV P3,#0FFH
   		MOV P1,#0FFH
   		LCALL DELAY
   		LCALL DELAY
   		LCALL DELAY
   		LCALL DELAY
   		LCALL DELAY
   		MOV P0,#00H
   		MOV P2,#00H
   		MOV P3,#00H
   		MOV P1,#00H
   		LCALL DELAY
   		LCALL DELAY
   		LCALL DELAY
   		LCALL DELAY
   		LCALL DELAY
   		MOV P0,#0AAH
   		MOV P2,#0AAH
   		MOV P3,#0AAH
   		MOV P1,#0AAH
   		LCALL DELAY
   		LCALL DELAY
   		LCALL DELAY
   		LCALL DELAY
   		LCALL DELAY
   		MOV P0,#55H
   		MOV P2,#55H
   		MOV P3,#55H
   		MOV P1,#55H
   		LCALL DELAY
   		LCALL DELAY
   		LCALL DELAY
   		DJNZ R0,L1
   		RET		
   
   SANGDANTATDAN:
   
   		MOV P0,#0FFH
   		MOV P2,#0FFH
   		MOV P3,#0FFH
   		MOV P1,#0FFH
   		MOV R2,#0FFH
   
   B1:		
   		CLR C
   		MOV A,R2
   		RLC A
   		MOV R2,A
   		MOV P0,R2
   		LCALL DELAY
   		MOV P1,R2
   		JC B1
   
   
   		MOV P2,#0FFH
   		MOV P3,#0FFH
   		MOV R2,#0FFH
   
   B11:	CLR C
   		MOV A,R2
   		RLC A
   		MOV R2,A
   		MOV P2,R2
   		LCALL DELAY
   		MOV P2,R2
   		JC B11
   
   
   B2:		SETB C
   		MOV A,R2
   		RLC A
   		MOV R2,A
   		MOV P0,R2
   		LCALL DELAY
   		MOV P1,R2
   		JNC B2
   
   		MOV P2,#00H
   		MOV P3,#00H
   		MOV R2,#00H
   
   B22:		SETB C
   		MOV A,R2
   		RLC A
   		MOV R2,A
   		MOV P2,R2
   		LCALL DELAY
   		MOV P3,R2
   		JNC B22
   		RET
   
   SANGDANTATLUI:
   MOV P0,#0FFH
   		MOV P2,#0FFH
   		MOV P3,#0FFH
   		MOV P1,#0FFH
   		MOV R2,#0FFH
   
   B3:		
   		CLR C
   		MOV A,R2
   		RLC A
   		MOV R2,A
   		MOV P0,R2
   		LCALL DELAY
   		MOV P1,R2
   		JC B3
   
   
   		MOV P2,#0FFH
   		MOV P3,#0FFH
   		MOV R2,#0FFH
   
   B33:	CLR C
   		MOV A,R2
   		RLC A
   		MOV R2,A
   		MOV P2,R2
   		LCALL DELAY
   		MOV P3,R2
   		JC B33
   
   
   B4:		SETB C
   		MOV A,R2
   		RRC A
   		MOV R2,A
   		MOV P3,R2
   		LCALL DELAY
   		MOV P2,R2
   		JNC B4
   
   		MOV P0,#00H
   		MOV P1,#00H
   		MOV R2,#00H
   
   B44:	SETB C
   		MOV A,R2
   		RRC A
   		MOV R2,A
   		MOV P1,R2
   		LCALL DELAY
   		MOV P0,R2
   		JNC B44
   		RET
   
   
   LEDCHAYKIEU1:
   
   		MOV P0,#0FFH
   		MOV P2,#0FFH
   		MOV P3,#0FFH
   		MOV P1,#0FFH
   
   		
   		MOV P0,#11111110B
   		MOV P3,#01111111B
   		LCALL DELAY
   
   		MOV P0,#11111101B
   		MOV P3,#10111111B
   		LCALL DELAY
   
   		MOV P0,#11111011B
   		MOV P3,#11011111B
   		LCALL DELAY
   
   		MOV P0,#11110111B
   		MOV P3,#11101111B
   		LCALL DELAY
   
   		MOV P0,#11101111B
   		MOV P3,#11110111B
   		LCALL DELAY
   
   		MOV P0,#11011111B
   		MOV P3,#11111011B
   		LCALL DELAY
   
   		MOV P0,#10111111B
   		MOV P3,#11111101B
   		LCALL DELAY
   
   		MOV P0,#01111111B
   		MOV P3,#11111110B
   		LCALL DELAY
   
   		
   		MOV P0,#0FFH
   		MOV P3,#0FFH
   		
   		MOV P1,#11111110B
   		MOV P3,#01111111B
   		LCALL DELAY
   
   		MOV P2,#11111101B
   		MOV P1,#10111111B
   		LCALL DELAY
   
   		MOV P2,#11111011B
   		MOV P1,#11011111B
   		LCALL DELAY
   
   		MOV P2,#11110111B
   		MOV P1,#11101111B
   		LCALL DELAY
   
   		MOV P2,#11101111B
   		MOV P1,#11110111B
   		LCALL DELAY
   
   		MOV P2,#11011111B
   		MOV P1,#11111011B
   		LCALL DELAY
   
   		MOV P2,#10111111B
   		MOV P1,#11111101B
   		LCALL DELAY
   
   		MOV P2,#01111111B
   		MOV P1,#11111110B
   		LCALL DELAY
   		RET
   LEDCHAYKIEU2:
   
   		MOV P0,#0FFH
   		MOV P2,#0FFH
   		MOV P3,#0FFH
   		MOV P1,#0FFH
   	
   		MOV P0,#11111100B
   		MOV P3,#00111111B
   		LCALL DELAY
   
   		MOV P0,#11111001B
   		MOV P3,#10011111B
   		LCALL DELAY
   
   		MOV P0,#11110011B
   		MOV P3,#11001111B
   		LCALL DELAY
   
   		MOV P0,#11100111B
   		MOV P3,#11100111B
   		LCALL DELAY
   
   		MOV P0,#11001111B
   		MOV P3,#11110011B
   		LCALL DELAY
   
   		MOV P0,#10011111B
   		MOV P3,#11111001B
   		LCALL DELAY
   
   		MOV P0,#00111111B
   		MOV P3,#11111100B
   		LCALL DELAY
   
   		MOV P0,#01111111B
   		MOV P3,#11111110B
   		MOV P2,#11111110B
   		MOV P3,#01111111B
   		LCALL DELAY
   
   
   		MOV P0,#0FFH
   		MOV P3,#0FFH
   
   		MOV P2,#11111100B
   		MOV P1,#00111111B
   		LCALL DELAY
   
   		MOV P2,#11111001B
   		MOV P3,#10011111B
   		LCALL DELAY
   
   		MOV P2,#11110011B
   		MOV P1,#11001111B
   		LCALL DELAY
   
   		MOV P2,#11100111B
   		MOV P1,#11100111B
   		LCALL DELAY
   
   		MOV P2,#11001111B
   		MOV P1,#11110011B
   		LCALL DELAY
   
   		MOV P2,#10011111B
   		MOV P1,#11111001B
   		LCALL DELAY
   
   		MOV P2,#00111111B
   		MOV P1,#11111100B
   		LCALL DELAY	
   		
   		MOV P2,#01111111B
   		MOV P1,#11111110B
   		LCALL DELAY
   		
   		MOV P2,#11111111B
   		MOV P1,#11111111B
   		LCALL DELAY
   		RET
   
   LEDCHAYKIEU3:
   
   		MOV P0,#0FFH
   		MOV P2,#0FFH
   		MOV P3,#0FFH
   		MOV P1,#0FFH
   	
   		MOV P0,#11111000B
   		MOV P3,#00011111B
   		LCALL DELAY
   
   		MOV P0,#11110001B
   		MOV P3,#10001111B
   		LCALL DELAY
   
   		MOV P0,#11100011B
   		MOV P2,#11000111B
   		LCALL DELAY
   
   		MOV P0,#11000111B
   		MOV P3,#11100011B
   		LCALL DELAY
   
   		MOV P0,#10001111B
   		MOV P3,#11110001B
   		LCALL DELAY
   
   		MOV P0,#00011111B
   		MOV P3,#11111000B
   		LCALL DELAY
   
   		MOV P0,#00111111B
   		MOV P3,#11111100B
   		MOV P2,#11111110B
   		MOV P1,#01111111B
   		LCALL DELAY
   
   
   		MOV P0,#01111111B
   		MOV P3,#11111110B
   		MOV P2,#11111100B
   		MOV P1,#00111111B
   		LCALL DELAY
   
   		MOV P0,#0FFH
   		MOV P3,#0FFH
   
   
   
   		MOV P2,#11111100B
   		MOV P1,#00111111B
   		LCALL DELAY
   
   		MOV P2,#11111000B
   		MOV P1,#00011111B
   		LCALL DELAY
   
   		MOV P2,#11110001B
   		MOV P1,#10001111B
   		LCALL DELAY
   
   		MOV P2,#11100011B
   		MOV P1,#11000111B
   		LCALL DELAY
   
   		MOV P2,#11000111B
   		MOV P1,#11100011B
   		LCALL DELAY
   
   		MOV P2,#10001111B
   		MOV P1,#11110001B
   		LCALL DELAY
   
   		MOV P2,#00011111B
   		MOV P1,#11111000B
   		LCALL DELAY	
   		
   		MOV P2,#00111111B
   		MOV P1,#11111100B
   		LCALL DELAY
   		
   		MOV P2,#01111111B
   		MOV P1,#11111110B
   		LCALL DELAY
   
   		MOV P2,#11111111B
   		MOV P1,#11111111B
   		LCALL DELAY	
   		RET
   
   
   LEDCHAYKIEU4:
   
   		MOV P0,#0FFH
   		MOV P2,#0FFH
   		MOV P3,#0FFH
   		MOV P1,#0FFH
   	
   		MOV P0,#11111110B
   		MOV P3,#01111111B
   		LCALL DELAY
   
   		MOV P0,#11111100B
   		MOV P3,#00111111B
   		LCALL DELAY
   
   		MOV P0,#11111000B
   		MOV P3,#00011111B
   		LCALL DELAY
   
   		MOV P0,#11110000B
   		MOV P3,#00001111B
   		LCALL DELAY
   
   		MOV P0,#11100001B
   		MOV P3,#10000111B
   		LCALL DELAY
   
   		MOV P0,#11000011B
   		MOV P3,#11000011B
   		LCALL DELAY
   
   		MOV P0,#10000111B
   		MOV P3,#11100001B
   		LCALL DELAY
   
   		MOV P0,#00001111B
   		MOV P3,#11110000B
   		LCALL DELAY
   
   		MOV P0,#00011111B
   		MOV P3,#11111000B
   		MOV P2,#11111110B
   		MOV P1,#01111111B
   		LCALL DELAY
   
   
   		MOV P0,#00111111B
   		MOV P3,#11111100B
   		MOV P2,#11111100B
   		MOV P1,#00111111B
   		LCALL DELAY
   
   		MOV P0,#01111111B
   		MOV P3,#11111110B
   		MOV P2,#11111000B
   		MOV P1,#00011111B
   		LCALL DELAY
   
   
   		MOV P0,#0FFH
   		MOV P3,#0FFH
   
   
   
   		MOV P2,#11110000B
   		MOV P1,#00001111B
   		LCALL DELAY
   
   		MOV P2,#11100001B
   		MOV P1,#10000111B
   		LCALL DELAY
   
   		MOV P2,#11000011B
   		MOV P1,#11000011B
   		LCALL DELAY
   
   		MOV P2,#10000111B
   		MOV P1,#11100001B
   		LCALL DELAY
   
   		MOV P2,#00001111B
   		MOV P1,#11110000B
   		LCALL DELAY
   
   		MOV P2,#00011111B
   		MOV P1,#11111000B
   		LCALL DELAY
   
   		MOV P2,#00111111B
   		MOV P1,#11111100B
   		LCALL DELAY	
   		
   		MOV P2,#01111111B
   		MOV P1,#11111110B
   		LCALL DELAY
   
   		MOV P2,#11111111B
   		MOV P1,#11111111B
   		LCALL DELAY	
   		RET
   
   
   
   DELAY:		MOV R6,#0FFH
   LAP1: 		MOV R7,#70H
   LAP2:		DJNZ R7,LAP2
   		DJNZ R6,LAP1
   		RET
   		END
   Huỳnh Thanh Vũ
   Cơ Khí Anpha
   Chuyên sản xuất các loại máy đóng gói tự động
   0977 735 033

  6. The Following 5 Users Say Thank You to thanhvu_tv87 For This Useful Post:


  7. #4
   Tham gia
   13-02-2010
   Địa chỉ
   HCMC
   Bài viết
   251
   Cảm ơn
   134
   Được cảm ơn 343 lần, trong 129 bài

   Mặc định Ðề: Các đề tài VDK 8051

   Bạn này quả thật là siêng năng. Bài tập thì không có gì cao siêu cả nhưng viết ra được chương trình dài vậy thì quả là kiên trì. Môn này mà bạn siêng năng + 1 chút đam mê nữa thì học tốt lắm.

  8. #5
   Tham gia
   30-11-2010
   Địa chỉ
   Đại dương xanh
   Bài viết
   103
   Cảm ơn
   29
   Được cảm ơn 42 lần, trong 20 bài

   Mặc định Ðề: Các đề tài VDK 8051

   Trích dẫn Gửi bởi tronghuan Xem bài viết
   Bạn này quả thật là siêng năng. Bài tập thì không có gì cao siêu cả nhưng viết ra được chương trình dài vậy thì quả là kiên trì. Môn này mà bạn siêng năng + 1 chút đam mê nữa thì học tốt lắm.
   Cần cù bù thông minh mà Pac...
   Huỳnh Thanh Vũ
   Cơ Khí Anpha
   Chuyên sản xuất các loại máy đóng gói tự động
   0977 735 033

  9. Những thành viên đã cảm ơn thanhvu_tv87 vì bài viết hữu ích:


  10. #6
   Tham gia
   30-11-2010
   Địa chỉ
   Đại dương xanh
   Bài viết
   103
   Cảm ơn
   29
   Được cảm ơn 42 lần, trong 20 bài

   Mặc định Ðề: Các đề tài VDK 8051

   Đèn giao thông ngã tư:   code:

   Code:
   #include<AT89X51.h>
   unsigned char thoi_gian0,thoi_gian1,thoi_gian2,thoi_gian3;
   unsigned int over=0;
   unsigned char ma[10]={192,249,164,176,153,146,130,248,128,144};
   
   void delay(unsigned char time)
   {	
   	unsigned char x,y;
   	for(x=0;x<time;x++)
   	{
   		for(y=0;y<13;y++);
   
   	}
   }
   void time0() interrupt 1 
   {						//cu 200 us thi tran 1 lan	
   	over++;
   	if(over==4950)		//gia tri tinh toan la 5000, tinh chinh lai 4950
   	{
   		over=0;
   		thoi_gian0--;
   		thoi_gian1--;
   		thoi_gian2--;
   		thoi_gian3--;
   	}		
   }
   
   void h_thi0()
   {
   	unsigned char k,chuc,donvi;
   	for(k=0;k<2;k++)
   		{
   		donvi=thoi_gian0%10;
   		chuc=thoi_gian0/10;
   		}
   P2=ma[donvi];
   P0=0xfe;
   delay(1);
   P0=0xff;
   delay(1);
   P0=0xfb;
   delay(1);
   P0=0xff;
   delay(1);
   P2=ma[chuc];
   P0=0xfd;
   delay(1);
   P0=0xff;
   delay(1);
   P0=0xf7;
   delay(1);
   P0=0xff;
   delay(1);
   }
   
   
   void h_thi1()
   {
   	unsigned char k,chuc,donvi;
   	for(k=0;k<2;k++)
   		{
   		donvi=thoi_gian1%10;
   		chuc=thoi_gian1/10;
   		}
   P2=ma[donvi];
   P0_4=0;
   delay(1);
   P0_4=1;
   delay(1);
   P0_6=0;
   delay(1);
   P0_6=1;
   delay(1);
   P2=ma[chuc];
   P0_5=0;
   delay(1);
   P0_5=1;
   delay(1);
   P0_7=0;
   delay(1);
   P0_7=1;
   delay(1);
   }
   
   void h_thi2()
   {
   	unsigned char k,chuc,donvi;
   	for(k=0;k<2;k++)
   		{
   		donvi=thoi_gian2%10;
   		chuc=thoi_gian2/10;
   		}
   P2=ma[donvi];
   P0_4=0;
   delay(1);
   P0_4=1;
   delay(1);
   P0_6=0;
   delay(1);
   P0_6=1;
   delay(1);
   P2=ma[chuc];
   P0_5=0;
   delay(1);
   P0_5=1;
   delay(1);
   P0_7=0;
   delay(1);
   P0_7=1;
   delay(1);
   }
   
   
   void h_thi3()
   {
   	unsigned char k,chuc,donvi;
   	for(k=0;k<2;k++)
   		{
   		donvi=thoi_gian3%10;
   		chuc=thoi_gian3/10;
   		}
   P2=ma[donvi];
   P0_0=0;
   delay(1);
   P0_0=1;
   delay(1);
   P0_2=0;
   delay(1);
   P0_2=1;
   delay(1);
   P2=ma[chuc];
   P0_1=0;
   delay(1);
   P0_1=1;
   delay(1);
   P0_3=0;
   delay(1);
   P0_3=1;
   delay(1);
   }
   void main()
   {
   	P0=255;
   	P2=255;
   	TMOD=2;		//timer0 o che do 2 tu nap lai
   	TH0=54;		//gia tri nap lai
   	TR0=1;		//cho phep timer0 chay
   	ET0=1;		//cho phep ngat timer0
   	EA=1;	
   while(1)
   {
   thoi_gian0=20;
   thoi_gian1=24;
   
   	do
   	{
   	P1=0x21;
   	h_thi0();
   	h_thi1();
   	}
   	while(thoi_gian0!=0);
   
   thoi_gian0=5;
   thoi_gian1=5;
   	do
   	{
   	P1=0x22;
   	h_thi0();
   	h_thi1();
   	}
   	while(thoi_gian0!=0);
   
   	thoi_gian2=20;
   	thoi_gian3=24;
   
   	do
   	{
   
   	P1=0x0c;
   	
   	h_thi2();
   	h_thi3();
   	}
   	while(thoi_gian2!=0);
   
   
   	thoi_gian2=5;
   	thoi_gian3=5;
   	do
   	{
   	P1=0x14;
   	h_thi2();
   	h_thi3();
   	}
   	while(thoi_gian2!=0);
   }
   }
   +++---o0o---+++
   Mạch hiển thi nhiệc độ:   code:

   Code:
   		ORG 0000H
   	
   	
   		
    td: 	;setb p2.5
    		lcall cdoi
   		lcall hex_bcd
   		lcall bcd_7doan
   		lcall hienthi
   		sjmp td
   
   cdoi: 		CLR P2.6
   		SETB P2.6
   HERE:		JNB P2.7,HERE
   		CLR P2.5
   		MOV A,P0
   		ret
   
   hex_bcd: 
   		mov b,#10
   		div ab
   		mov 10h,b
   		mov 11h,a
   		ret
   
   bcd_7doan:
   		mov dptr,#900h
   		mov a,10h
   		movc a,@a + dptr
   		mov 22h,a
   		
   		mov a,11h
   		movc a,@a + dptr
   		mov 23h,a
   		mov 21h,#09ch
   		mov 20h,#0c6h
   		ret
   	 		 
    hienthi:
   
   		mov r6,#20
   lap2:
   		mov r5,#100 
   lap1:
   		mov r0,#23h
   		mov a,#0feh
   		djnz r5,lap1
   		djnz r6,lap2
   		mov r7,#04
   
   ht: 	mov p1,@r0
   		mov p3,a
   		lcall delay
   		mov p3,#0ffh
   		dec r0
   		rl a
   		djnz r7,ht
   		
   		ret
   
   
   delay: 	mov 7fh,#100
   		djnz 7fh,$
   		ret
   
   ORG 900H
   db 0c0h,0f9h,0a4h,0b0h,99h,92h,82h,0f8h,80h,90h
   END
   Huỳnh Thanh Vũ
   Cơ Khí Anpha
   Chuyên sản xuất các loại máy đóng gói tự động
   0977 735 033

  11. The Following 4 Users Say Thank You to thanhvu_tv87 For This Useful Post:


  12. #7
   Tham gia
   06-09-2010
   Bài viết
   627
   Cảm ơn
   70
   Được cảm ơn 401 lần, trong 203 bài

   Mặc định Ðề: Các đề tài VDK 8051

   sao không dùng 1 ngôn ngữ mà viết nhỉ

  13. The Following 3 Users Say Thank You to eocr For This Useful Post:


  14. #8
   Tham gia
   30-11-2010
   Địa chỉ
   Đại dương xanh
   Bài viết
   103
   Cảm ơn
   29
   Được cảm ơn 42 lần, trong 20 bài

   Mặc định Ðề: Các đề tài VDK 8051

   Trích dẫn Gửi bởi eocr Xem bài viết
   sao không dùng 1 ngôn ngữ mà viết nhỉ
   hihi tại vì mới học thì em viết asm còn khi hiểu rỏ về phần cứng thì em viết bằng c cho nó dễ...có lẽ đè tài này chắn nghỉ!!!không ai quan tâm hết!!!
   Huỳnh Thanh Vũ
   Cơ Khí Anpha
   Chuyên sản xuất các loại máy đóng gói tự động
   0977 735 033

  15. The Following 3 Users Say Thank You to thanhvu_tv87 For This Useful Post:


  16. #9
   Tham gia
   25-10-2010
   Bài viết
   60
   Cảm ơn
   0
   Được cảm ơn 36 lần, trong 15 bài

   Mặc định Ðề: Các đề tài VDK 8051

   Trích dẫn Gửi bởi thanhvu_tv87 Xem bài viết
   Mạch hiển thi nhiệc độ:   code:

   Code:
   		ORG 0000H
   	
   	
   		
    td: 	;setb p2.5
    		lcall cdoi
   		lcall hex_bcd
   		lcall bcd_7doan
   		lcall hienthi
   		sjmp td
   
   cdoi: 		CLR P2.6
   		SETB P2.6
   HERE:		JNB P2.7,HERE
   		CLR P2.5
   		MOV A,P0
   		ret
   
   hex_bcd: 
   		mov b,#10
   		div ab
   		mov 10h,b
   		mov 11h,a
   		ret
   
   bcd_7doan:
   		mov dptr,#900h
   		mov a,10h
   		movc a,@a + dptr
   		mov 22h,a
   		
   		mov a,11h
   		movc a,@a + dptr
   		mov 23h,a
   		mov 21h,#09ch
   		mov 20h,#0c6h
   		ret
   	 		 
    hienthi:
   
   		mov r6,#20
   lap2:
   		mov r5,#100 
   lap1:
   		mov r0,#23h
   		mov a,#0feh
   		djnz r5,lap1
   		djnz r6,lap2
   		mov r7,#04
   
   ht: 	mov p1,@r0
   		mov p3,a
   		lcall delay
   		mov p3,#0ffh
   		dec r0
   		rl a
   		djnz r7,ht
   		
   		ret
   
   
   delay: 	mov 7fh,#100
   		djnz 7fh,$
   		ret
   
   ORG 900H
   db 0c0h,0f9h,0a4h,0b0h,99h,92h,82h,0f8h,80h,90h
   END
   Cái code mạch đo nhiệt độ sao không có chương trình đọc thông tin từ ADC mình tìm mãi không thấy đâu
   [FLASH]http://fc03.deviantart.net/fs10/f/2006/127/5/e/Dragon.swf[/FLASH]

  17. Những thành viên đã cảm ơn haprohaui vì bài viết hữu ích:


  18. #10
   Tham gia
   11-02-2011
   Bài viết
   349
   Cảm ơn
   29
   Được cảm ơn 174 lần, trong 99 bài

   Mặc định Ðề: Các đề tài VDK 8051

   Trích dẫn Gửi bởi thanhvu_tv87 Xem bài viết
   hihi tại vì mới học thì em viết asm còn khi hiểu rỏ về phần cứng thì em viết bằng c cho nó dễ...có lẽ đè tài này chắn nghỉ!!!không ai quan tâm hết!!!
   thật ra thì với vi điều khiển thì mình nghĩ anh em điều hoc qua nhưng để dâu sâu vào nó thì thật sự cững hơi mất thời giam đó ,nhung nói chung thì mình thấy bạn đã làm dc sự khác biệt rùi đó .cố gắng nha
   chúc thành công

  Trang 1 của 9 1234 ... CuốiCuối

  Trả lời với tài khoản Facebook

  Các Chủ đề tương tự

  1. Trợ giúp - Mọi người xem giúp mình mạch 8051 này với .
   Bởi tunglee091 trong diễn đàn Vi xử lý - Vi điều khiển
   Trả lời: 6
   Bài cuối: 05-03-2022, 04:05
  2. Trợ giúp - Xem giúp em 8051 qua RS232 với VDK 8051 truyền dữ liệu 64H
   Bởi abcxyz1209 trong diễn đàn Vi xử lý - Vi điều khiển
   Trả lời: 1
   Bài cuối: 27-06-2014, 16:59
  3. Tập Lệnh 8051
   Bởi duyentran trong diễn đàn Vi xử lý - Vi điều khiển
   Trả lời: 57
   Bài cuối: 07-07-2013, 16:58
  4. Thảo luận - Nên học ASM hay C khi hoc lập trình cho 8051
   Bởi kakashi_cpl trong diễn đàn Vi xử lý - Vi điều khiển
   Trả lời: 29
   Bài cuối: 17-04-2013, 10:33
  5. Trợ giúp - Mạch đếm sản phẩm dùng 8051
   Bởi tin_nit trong diễn đàn Vi xử lý - Vi điều khiển
   Trả lời: 1
   Bài cuối: 21-11-2011, 17:54
  Văn Võ Trạng Nguyên
  Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài 2
  Đặc Cảnh Diệt Ma
  Khử Ma Đạo Trưởng
  Cương Thi Diệt Tà
  Sự Hình Thành Của Đế Chế Mông Cổ
  NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA GIẢI GOLF PHÚ MỸ HƯNG 2016