Mình đang làm đồ án tốt nghiệp đề tài này, cũng tìm hiểu tài liệu tiếng anh của 3G3MV, nhưng về phần PLC không biết phần nào nói về giao tiếp RS485, bạn nào từng nghiên cứu cái này rồi giúp mình với.thanks!

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: