Mình chỉ đóng ghóp một ý kiến. Nếu bạn học kỹ thuật, ra trường đi làm vài năm bên kỹ thuật, tích lũy kinh nghiệm, kiến thức và mỗi quan hệ rồi bạn chuyển qua buôn bán thì tuyệt vời nhất, mấy hàng công nghiệp giờ chuộng lắm. Như trước mình học điện giờ chuyển sang kinh doanh đèn led chiếu sáng