Các anh ơi,

E đang thiết kế, a nào có tiêu chuẩn kỹ thuật hệ thống cơ -điện ( specification ) bằng tiếng việt không giúp e với.

Thanks

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: