mọi người ai hiểu rõ về lệnh nhảy và lệnh gọi chương trình con trong s7_200 thi giải thíc giúp mình với.mọi người có ví dụ minh họa cho dễ hiểu thì càng tốt
cảm ơn mọi người ạ

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: