Mình đang triển khai 1 công trình thuộc dự án vay vốn WB có sử dụng mối nối chịu lực căng dây AC bằng dây amaros thay vì ống nối ép, chuyển quí vị file hướng dẫn sử dụng để tham khảo. Hình chụp thực tế để add vào máy và chuyển sau. Thân

http://www.data.webdien.com/free/dow...287a6621afd741

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: