Gửi các bạn bản vẽ as-built phần cơ nhà máy Muto KCN Quang Minh!
mong mõi người cùng thảo luận về hệ thống: cấp thoát nước, hệ thống điều hòa, hệ thống khí nén.http://www.data.webdien.com/free/dow...c634298b835ef9

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: