Thảo luận nhé Acc nhé anh em :) !
Theo nguyên lý Acc một số khách san, đa số lấy nguồn từ trung tâm điều khiển!
Minh cho như vậy la sai, mình nghĩ nếu đúng thì phải lấy nguồn từ trong phòng đặt đầu đọc luôn!
Không bit co chuyên gia nào có ý hay hơn không!
A` vấn đề nữa là không bít he Accc hoạt động như thế nào nếu mất nguồn hoàn toàn, cửa sẽ khóa hay mở và cách xử lý, hy vọng mọi người cùng góp y nhé!

Regard! học làm M&E!

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: