hiện mình đang làm đồ án cung cấp điện nhưng mà chưa có` tài liệu. bạn nào có cho mình xin nha!
phần đồ án của mình làm về phần tải. tải R,L,C có kèm theo động cơ 38vAC...mình đang cần gắp!

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: