bác nào biết các dóc các kí hiệu trong toán học không chi em với.
tich phân, vi phân, tương đương, ngoặc vuông, mũ, biêu thức, phân số....vv

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: