Chào các bác trên diễn đàn, cho em hỏi mô hình máy phát trong tính ngắn mạch thì điện kháng thứ tự thuận và nghịch của máy phát là khác nhau?

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: