Các bạn ơi nếu như có sự cố phóng điện giữa cuộn sơ và thứ của TI và TU trên đường dây xuất tuyến 110(171) hoặc sự cố ngắn mạch giữa các cuộn dây phía sơ cấp hoặc thứ cấp của TI,TU thì role bve co làm việc không?nếu có thì chức năng nào làm việc và MC nào nhảy(trường hợp TBA 11OKV,nhận nguồn từ 2 DZ 171 và 173),có bạn nào biết chỉ dùm mình?

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: