Em tóm tắt nội dung cần nắm của HSC thế này, mọi người cho ý kiến nha. Thông cảm cho e vì e là dân cơ khí chứ không phải điện.


Dơnload

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: