Bác nào pro giải quyết dùm bài tập này nhé

Vẽ mạch khai triển của TDD,TDL khi cho sơ đồ vị trí của máy cắtva rơ le bảo vệ.(vẽ mạch cho 1MC)
#:vị trí đặt MC
N:vị trí ngắn mạch
A:--:A1 :phạm vi bảo vệ của Rơ Le tại vị trí A

~ 1MC,TDL,I>> 2MC,TDL,I>>
O--#:-----------------------ı--#----N----:---------------ı--#-----------
A A1 B

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: