Các bạn than mến, tình hình biển đông nước ta hiện nay hết sức căn thẳng, là công dân nước việt ta cần phải hành động để bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, để góp sức mình hướng về biển đảo các bạn hãy đổi avartar của mình trên các diễn đàn các hình ảnh nói lên chủ quyền của việt nam cho tất cả thế giới biết, chân thành cảm ơn các bạn

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: