em là sinh viên mới ra trường vừa mới đi làm lên chưa biết gì về cách thiết kế tuur điện cho một dự án.anh chi nào có kinh nghiệm xin chỉ dùm em với!

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: