Các bác thử giải thik hộ e câu này với
Điện áp cho phép 380-420 bây giờ 430 hay 370 có chạy đc máy ko ? Tại sao?
Nếu 430 chạy đc do cho phép +_5% thì thử đặt phép tính ?
Em mới vào nghề nên còn hơi non mong các bác chỉ giáo thêm.