giúp mình chứng minh công thức này với
deltaU=Ia.r.l + (Ia -(Ib+Ic)/2).r0.l

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: