Bác nào có cái đồ án này giúp em với! Mạch dùng PLC s7 200 để điều khiển liên động 3 động cơ. từng động cơ 1 tự động chạy cứ sau mỗi 5 giây.

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: