Thanh Long quá hãi (đu dây qua sông) : xuất sứ từ Trung Quốc.


Và được phát triển ở Việt Nam.

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: