Cho mình hỏi khi nào dùng hệ thống đo đếm (TI, TU) trung thế khi nào dùng hạ thế? Sao mình thấy nếu dùng hạ thế thì chỉ có TI? Các bạn giúp giùm..thank!

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: