Các bạn ơi giúp minh đồ án với.
mình dùng s7-200, cpu 224, encoder có 3 dây: 2 dây nguồn và một dây xung.khi xung vô plc 6v thì plc co hiểu la mức cao ko?
giúp mình cài đặt thông số HSC với.
mình xin cảm ơn...

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: