Ưu điểm của bộ lọc sét
Bên cạnh thực tế là điện áp cho qua thấp hơn đáng kể so với thiết bị cắt sét, thiết bị lọc sét còn có những ưu điểm:
Hiệu lực của chuyển hướng kết nối dẫn:
Bởi vì thiết bị cắt sét được kết nối song song với nguồn điện nên trong thực tế, điện áp cho phép thông qua không chỉ phụ thuộc vào hiệu quả làm việc của nó (thiết bị cắt sét), mà còn phụ thuộc vào độ tự cảm của các đạo trình kết nối.

Hình 4 Hiệu lực của chuyển hướng kết nối dẫn
Ngay cả khi độ tự cảm của các kết nối thấp, sự gia tăng điện áp tức thời do sét đánh sẽ tạo ra một điện áp rất lớn giữa chúng. Hình 5 (bên dưới) cho thấy điện áp cho qua của một thiết bị cắt sét đo tại thiết bị đầu cuối của nó, và cũng tại điểm kết thúc 400mm của chuyển hướng kết nối dẫn.

Hình Điện áp cho qua của thiết bị cắt sét có và không có kết nối dẫn
Điều này cho thấy, trong tình huống thực tế thì điện áp cho qua các thiết bị kết nối có thể ở khoảng 400V lớn hơn quy định trong thông số kỹ thuật cho cho thiết bị cắt sét. Vấn đề này là không có kinh nghiệm với các bộ lọc tăng bởi vì chúng được đấu nối tiếp. Nhà sản xuất thiết lập chiều dài của tất cả các dẫn kết nối chuyển hướng. Điều này có nghĩa:
• Bộ lọc này có thể được thiết kế để giảm thiểu độ dài của dẫn kết nối, do đó giảm thiểu điện áp cho phép thông qua các bộ lọc.
• Hiệu quả hoạt động của bộ lọc không phụ thuộc vào việc cài đặt.
• Điện áp cho phép thông qua tại các thiết bị kết nối trong các tình huống thực tế là luôn luôn giống như ghi trong thông số kỹ thuật cho bộ lọc.
Tuổi thọ và độ tin cậy
Cuối cùng, thiết bị cắt sét (sự đột biến-chuyển hướng) có tuổi thọ ngắn hơn vì sự lặp đi lặp lại của sự lên xuống của điện áp trên nguồn sẽ làm hao mòn dần sinh lực các thành phần của nó. Bởi vì các bộ lọc có ba giai đoạn (3 thành phần) nên nó có xu hướng có một tuổi thọ lâu hơn, cũng như độ tin cậy cao do có thành phần dự phòng. Novaris đã thực hiện xét nghiệm rộng rãi trên các bộ lọc cho thấy giai đoạn 1(thiết bị cắt sét) hấp thụ khoảng 95% năng lượng tăng vọt. Và giai đoạn 3 chỉ phải hấp thụ dưới 5% năng lượng còn lại của dòng sét. Trong tất cả các bộ lọc Novaris, giai đoạn 3 được coi là phần dự phòng hào phóng. Điều này cung cấp một lá chắn bảo vệ thứ 2 nếu lá chắn thứ 1 bị thất bại. Một lợi thế bổ sung của cắt sét giai đoạn 3 trong một bộ lọc là nó bảo vệ chống lại sự gia tăng điện áp có nguồn gốc từ các thiết bị kết nối. Điều này đặc biệt quan trọng khi nhiều tải trọng được kết nối với nhau.
Kết luận
Bộ lọc sét mang đến cấp độ bảo vệ cao hơn nhiều so với thiết bị cắt sét trước sự tăng vọt của điện áp trên đường nguồn điện. Không giống như thiết bị cắt sét, hiệu quả hoạt động của bộ lọc không phụ thuộc vào việc cài đặt. Vì tất cả lý do trên, bộ lọc có tuổi thọ lâu hơn và đáng tin cậy hơn thiết bị cắt sét.
Nguyên bản tại đây
http://vutranthuan.blogspot.com/

Share to go!

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: